لطفا کمی صبر کنید در حال بارگذاری

مهدی شکوری

کارشناس IT

صفحه نخست وبلاگ درباره من مهارت های تخصصی سوابق کاری و نمونه کارها دوستان و همکاران ارتباط با من
En
2021 - 2024
صفحه نخست وبلاگ درباره من مهارت های تخصصی سوابق کاری و نمونه کارها دوستان و همکاران ارتباط با من En

دوستان و همکاران

سعید نورزایی
Software engineer
کیوان میرشاهی
UI/UX designer
حجت رمضانی
Frontend developer
حمیدرضا حسنی یاقوتی
Backend developer
جواد نصراللهی
Fullstack developer
علی رحمانی
Frontend developer
محمد خیرخواه
Copywriter
نوید غفاریان
Wordpress developer