لطفا کمی صبر کنید در حال بارگذاری

مهدی شکوری

کارشناس IT

صفحه نخست وبلاگ درباره من مهارت های تخصصی سوابق کاری و نمونه کارها دوستان و همکاران ارتباط با من
En
2021 - 2024
صفحه نخست وبلاگ درباره من مهارت های تخصصی سوابق کاری و نمونه کارها دوستان و همکاران ارتباط با من En

مهارت های تخصصی

برنامه نویس و توسعه دهنده وب سایت، پرتال و نرم افزار تحت وب دیجیتال مارکتینگ و SEO تدریس زبان های برنامه نویسی مدیریت و پشتیبانی وب سایت

مهارت های برنامه نویسی

frontend backend database development
Vuejs
از سال 1397
Vuetify
از سال 1397
JQuery
از سال 1392
Bootstrap
از سال 1395
Semantic UI
از سال 1399
Single page application
PHP
از سال 1391
Go
از سال 1397
Symfony framework
از سال 1399
Laravel framework
از سال 1401
Python
از سال 1397
Postgres
از سال 1399
MySQL
از سال 1391
Redis
از سال 1399
MVC
Agile / Scrum
Microservice
PHP Unit Test
Test-Deriven Design (TDD)
Domain-Driven Design (DDD)
Rest API
Web socket
ابزار Rabbit MQ Apache Kafka Docker Git (Version control) Google Search Console Google Analytics Wordpress GT Metrix OpenStreet Map مهارت های نرم خودخوانی و بروزرسانی دانش یادگیری سریع قدرت کشف خطا قدرت حل مسئله الگوریتم نویسی کار تیمی مدیریت تیم و پروژه مهارت های نرم افزاری Adobe Photoshop Camtasia video editor Adobe XD